Strojové
operace

Mobilní kontejnerová úprava vody je navržena na základě nejnovějších poznatků v oblasti úpravy vody s přihlédnutím k technologiím a metodám používaným a ověřeným při úpravě vody. Hlavní navrhovanou technologií je ultrafiltrace pomocí INGE membránových modulů. Jedná se o komplexní technologii úpravy vody umístěnou v izolované nádobě umístěné v blízkosti zdroje surové vody (povrchové vody).

Více informací

Detail služby

Mobilní kontejnerová úpravna vody je navržena na základě nejnovějších poznatků v oblasti úpravy vody s přihlédnutím k technologiím a metodám používaným a ověřeným při úpravě vody. Hlavní navrhovanou technologií je ultrafiltrace pomocí INGE membránových modulů. Zaváděná technologie funguje jako multibariérový systém s důrazem na kvalitu výstupního produktu a jeho bezpečné mikrobiální složení.

Jedná se o komplexní technologii úpravy vody umístěnou v izolované nádobě umístěné v blízkosti zdroje surové vody (dešťové vody). Úpravna vody je navržena pro následující výrobu (za předpokladu dostatečného množství surové vody z povrchového zdroje): Maximální hodinový průtok: 5 m3/h Maximální denní výroba: 100 m3/d Surová voda je odebírána z povrchového zdroje např. jako řeka nebo jezero apod.

Přiměřené množství vody v řece pro její úpravu je dáno hladinou vody v řece, která musí být minimálně 30 cm nad odběrem. Technologie je navržena výhradně na základě požadovaného průtoku výroby. Podle kvality vstupní vody lze upravit provedení. Kvalita surové vody však nesmí překročit stanovené parametry.

Potřebujete pomoct s čištěním vody?