Správa
povrchové vody

Správa povrchové vody je pokus o snížení odtoku dešťové vody nebo tajícího sněhu. Sníh, nebo dešťová voda mohou odtékat na na ulice, trávníky a jiná místa. Zabýváme se zlepšením kvality vody při vstupu do přijímacích vod pomocí nejlepších praktik správy (BMP).

Více informací

Detail služby

Plastové nádrže pro skladování a následné využití dešťové vody. Vzhledem k různým tvarům a krytinám střechy není ze střechy odváděna veškerá dešťová voda. To je vyjádřeno „koeficientem odvodnění“ (0,6 až 0,8). Při kontaktu dešťové vody se střechou může dojít ke kontaminaci, a proto ne všechny střechy jsou stejně vhodné pro sběr dešťové vody.

Střecha - sbírá dešťovou vodu

Vzhledem k různým tvarům a krytinám střechy není ze střechy odváděna veškerá dešťová voda. To je vyjádřeno „koeficientem odvodnění“ (0,6 až 0,8). Když se dešťová voda dostane do kontaktu se střechou, může se kontaminovat, a proto ne všechny střechy jsou stejně vhodné pro sběr dešťové vody.

Jak používat dešťovou vodu?

Dešťové srážky – dopadající na zastavěné plochy jsou obvykle odváděny do kanalizace, aniž by byly použity. Množství vody se v různých oblastech neliší. Vyjadřuje se jako průměrné roční srážky v mm/rok, které ukazují, kolik mm srážek („deště“) spadne na 1 m2 za rok v dané oblasti. 1 mm srážek odpovídá 1 litru vody.

Potřebujete pomoct s čištěním vody?