Správa
kalu

Kal je polotekutá suspenze, která může být vytvořena z řady průmyslových procesů, od čištění vody, čištění odpadních vod nebo místních sanitárních systémů. Například může být vytvořen jako usazená suspenze z tradiční pitné vody, jako odpadní kal z procesů čištění odpadních vod nebo jako fekální kal z septických jímek a septických nádrží.

Více informací

Detail služby

Zpracování kalů představuje důležitý krok v procesu čištění odpadních vod. V současné době existují dva typy zařízení nebo v lepším případě dvě možnosti zpracování kalů. První z nich je tzv. spirálový dehydrátor, tedy zařízení sloužící k zahušťování kalu a následnému odvodnění. Druhou možností je proces aerobní termofilní stabilizace (ATS), jinými slovy „proces stabilizace kalu“, při kterém dochází k likvidaci bakterií a virů a přípravě cenného hnojiva z kalu.

Potřebujete pomoct s čištěním vody?