Čištění
vody

Čištění vody je jakýkoliv proces, který zlepšuje kvalitu vody, aby byla vhodná pro konkrétní konečné použití. Konečné použití může být pití, průmyslové zásobování vodou, zavlažování, udržování toku řeky, vodní rekreace nebo mnoho dalšího použití, včetně bezpečného návratu do životního prostředí.

Více informací

Detail služby

Water preparation processes comprise a wide range of technologies and physical-chemical methods. Methods must be selected with a view to the purpose of the use of the prepared water – the preparation of potable water requires a different approach from, e.g., the preparation of cooling water, feed water for boilers, or process water.

The AS-POOLREC technology is built on a two-step system of membrane filtration, including several steps of pre-treatment of washing water produced in the pool filtration system. The final product is crystal-clear water meeting all the requirements of Regulation No. 238/2011 Coll., and – in the relevant indicators – also Regulation No. 252/2004 Coll. Apart from the removal of all bacteria, viruses , and general germs, the AS-POOLREC recycling system also provides for sharp decrease in conductivity, concentrations of TOC (Total Organic Carbon), CODMn, nitrogen-containing substances, and overall water hardness.

Potřebujete pomoct s čištěním vody?