Čištění
odpadních vod

Čištění odpadních vod je proces odstraňování nečistot z odpadních vod nebo kanalizace a jejich přeměny na odtok, který může být vrácen do vodního cyklu s přijatelným dopadem na životní prostředí, nebo znovu využit pro různé účely (nazývá se taky rekultivace vody).

Více informací

Detail služby

Tento proces zahrnuje čistírny (lidově nazývané „čističe“) od čistíren odpadních vod pro rodinné či letní domy, přes komunální čistírny pro města a obce (včetně jejich různých částí) až po čistírny odpadních vod v průmyslových podnicích pracujících s cílem vrácení vyčištěné vody zpět do hydrologického cyklu nebo recyklace odpadní vody přímo u jejího zdroje. Do této skupiny produktů patří kanalizační systémy – tj. separátory, potrubní šachty, měřící místa atd. Ideální řešení je takové, které vychází z holistického přístupu a je šité na míru konkrétnímu případu.

Při sanitárním řešení rodinných domů je vhodné vycházet z konkrétních místních podmínek – tj. sídelního charakteru, hydrogeologických, morfologických poměrů, možností odvádění vody do vodních toků apod. Navíc je možné zároveň zohlednit, developerské možnosti z hlediska sociálních aspektů a dalšího komfortu. Na základě výše uvedeného jsou krátkodobá či dlouhodobá řešení považována za nejvhodnější procesy z hlediska nákladů a náročnosti na docházkovou činnost, případně další aspekty. Často je nutné počítat s plánovaným rozvojem vodovodů a kanalizací, i když konkrétní ideální řešení nemusí být v souladu s těmito plány.

Řešení pro komunity - pro města

Obvykle taková řešení vycházejí z konceptu zpracovaného projektantem s ohledem na urbanistický generel, plán povodí apod. Velmi často je čištění odpadních vod představováno mechanicko-biologickou čistírnou, která je v některých případech rozšířená o membránové separační sekce. Někdy se také uvažuje o využití upravené a recyklované vody. Naše nabídka proto obsahuje kompletní kontejnerové čistírny i jednotlivé produkty jak pro čistírny, tak i kanalizační systémy (lapače tuků, odlučovače lehkých kapalin, čerpací šachty, měřicí místa). V souvislosti s minimalizací uhlíkové stopy (snížení spotřeby elektřiny) se do praxe stále více prosazují rozsáhlá přírodní řešení kombinovaná s několika typovými strukturami.

Potřebujete pomoct s čištěním vody?