Komplexní úprava
a čištění vody

Existuje široká škála metod, které byly vytvořeny pro dosažení větší čistoty vody před tím, než se vrátí do hydrologického cyklu.

Z široké škály řešení nabízených Aquabona Plus si vyberete možnost, která nejvíce odpovídá vašim potřebám.

Díky našim službám pomáháme k dosahování rovnováhy a udržitelnosti v ekonomické, environmentální a sociální sféře.

Naše služby

Co nabízíme?

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod je proces odstraňování nečistot z odpadních vod nebo kanalizace a jejich přeměny na odtok, který může být vrácen do vodního cyklu s přijatelným dopadem na životní prostředí, nebo znovu využit pro různé účely (nazývá se taky rekultivace vody).

Čištění vody

Čištění vody je jakýkoliv proces, který zlepšuje kvalitu vody, aby byla vhodná pro konkrétní konečné použití. Konečné použití může být pití, průmyslové zásobování vodou, zavlažování, udržování toku řeky, vodní rekreace nebo mnoho dalšího použití, včetně bezpečného návratu do životního prostředí.

Čištění mořské slané vody

Desalinace je proces, který odstraňuje minerální složky ze slané vody.

Obecněji desalinace se vztahuje na ostranění solí a minerálů z cílového materiálu, jako je desalinace půdy, což je problém pro zemědělství.

Správa povrchové vody

Správa povrchové vody je pokus o snížení odtoku dešťové vody nebo tajícího sněhu.

Sníh, nebo dešťová voda mohou odtékat na na ulice, trávníky a jiná místa.

Zabýváme se zlepšením kvality vody při vstupu do přijímacích vod pomocí nejlepších praktik správy (BMP).

Správa kalu

Kal je polotekutá suspenze, která může být vytvořena z řady průmyslových procesů, od čištění vody, čištění odpadních vod nebo místních sanitárních systémů. Například může být vytvořen jako usazená suspenze z tradiční pitné vody, jako odpadní kal z procesů čištění odpadních vod nebo jako fekální kal z septických jímek a septických nádrží.

Strojové operace

Mobilní kontejnerová úprava vody je navržena na základě nejnovějších poznatků v oblasti úpravy vody s přihlédnutím k technologiím a metodám používaným a ověřeným při úpravě vody. Hlavní navrhovanou technologií je ultrafiltrace pomocí INGE membránových modulů. Jedná se o komplexní technologii úpravy vody umístěnou v izolované nádobě umístěné v blízkosti zdroje surové vody (povrchové vody).

Potřebujete pomoct s čištěním vody?

O nás

O naší společnosti

Aquabona Plus s.r.o. je společnost, která poskytuje řešení pro správu a zpracování vody. Jsme tým profesionálů s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti správy a zpracování vody. Poskytujeme našim klientům nejlepší řešení a neustále hledáme nové způsoby, jak vylepšit naše služby.

Nabízíme širokou škálu služeb, včetně čištění vody, čištění odpadních vod, správy povrchové vody, správy kalu a mnoho dalších. Naším cílem je poskytnout našim klientům co nejlepší služby. Spolupracujeme s firmou Asio, která je na trhu více než 30 let.

Náš tým

Spolupráce

Jak pracujeme

1. Poptávka

Pošlete nám poptávku se vzorkem, nebo rozborem vody.

2. Analýza a objednávka

Rozbor vyhodnotíme a navrhneme vám řešení, včetně nabídky,

3. Realizace a zaškolení

Zakázku zrealizujeme a zaškolíme vás pro obsluhu čištění.